SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

Domů » Dopravní stavby

DOPRAVNÍ STAVBY

 • Pasportizace místních komunikací s možností doplnění pasportu VO či dopravního značení.
 • Projektové dokumentace pro opravy místních komunikací, včetně možnosti navázání na zpracovaný pasport včetně získání vyjádření stavebního úřadu
 • Studie a projektové dokumentace rekonstrukcí či novostaveb komunikací, chodníků, parkovišť, parkových cest, cyklostezek a dalších zpevněných ploch včetně projednání a získání stavebního povolení
 • Možnost komplexního řešení včetně návrhu veřejného osvětlení, odvodnění a dalších inženýrských sítí
 • Možnost komplexního návrhu sportovních areálů či parků ve spolupráci s krajinným inženýrem
 • Možnost komplexního návrhu nových lokalit pro bydlení
 • Dokumentace dočasných dopravně inženýrských opatření (DIO) a jiného dopravního značení, včetně projednání
 • Dokumentace pro povolení vjezdů a jiných dopravních napojení
 • Dokumentace sanace havárie komunikace pro stavební povolení či povolení opravy
 • Zpracování rozpočtu a finálního výkazu výměr
 • MOŽNOST REALIZACE PROJEKTOVANÝCH STAVEB PŘÍMO NAŠÍ FIRMOU

Poptávky realizuje:
Ing. Martin Lukeš
ČKAIT: 0014796
+420 731 100 307
lukes@sbm.cz