SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

Ostatní služby SBM

Neustále hledáme synergie v oborech, kde působíme. Proto jsme vytvořili novou kategorii ostatní služby, které mají logicky doplňovat naše hlavní zaměření.

Domů » Ostatní služby

Vodohospodářství

Úprava břehů vodních toků, zpevnění hrází, opěrné zdi.

Pozemní stavitelství

Návrh, výstavba technologických objektů, rekonstrukce objektů pro bydlení.

Ocelové konstrukce vč. atypických, dle požadavku zákazníka

Návrh a výstavba ocelových hal, lávek, spojovacích krků apod.

Výstavba a instalace nosičů na obytných a komerčních budovách.

Nosiče na komínech, silech, vodojemech.

Výstavba věžových lokalit – příhradové, železobetonové stožáry, umělé stromy – ”borovice„.

Kompletní statická posouzení konstrukcí.