SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

Domů » Statické posouzení

Statické posouzení

 • Provádíme kompletní statické posudky ocelových a stavebních konstrukcí, dle přání zákazníka.
 • Příklady případu, kdy je nutné zpracovat statický posudek
 • Změna užívání stavby neboli rekonstrukce (např. přeměna půdy na obytné podkroví nebo změna kanceláře na sklady, zateplení krovu, nástavba, přestavba, apod.),
  návrh opěrné stěny (je vyžadován inženýrsko-geologicky průzkum)
  stožáry (nosiče pro mobilní sítě, větrné elektrárny, apod.)
  úpravy dispozice (bourání příčky, bourání otvoru v nosné zdi pro dveře nebo okno, apod.),
  zásah do stropní konstrukce (např. otvor pro schodiště nebo výtah, přitížení, apod.),
  při vzniku poruch (trhliny v nosných zdech i v příčkách, stropech),
  návrh demolice – zhodnocení u poškozených staveb, zda se jedná o havarijní stav.
  Oslovte předem zkušeného statika, který je za každé rozhodnutí odpovědný na rozdíl od některých stavebních řemeslníků a také pojištěný proti případné škodě. Statika staveb vyžaduje řadu zkušeností a je velmi náročnou a zodpovědnou disciplínou, kterou není vhodné podceňovat.
 • Statický posudek u nás je vypracován zkušeným autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb. Statický posudek je vždy opatřen otiskem kulatého razítka (ČKAIT) s vyznačeným oborem a vlastnoručním podpisem.
 • Jaké podklady budeme od Vás potřebovat?
 • Aktuální projektovou dokumentaci,
  znalosti o historii objektu (jaké byly provedeny přestavby, atd)
  v případě potřeby, zajistit přístup do objektu pro prohlídku stavby, stavebně technický průzkum (sondy do konstrukcí, diagnostika, odběr vzorků, apod.).
 • pro žádost o cenovou nabídku prosím použijte kontaktní formulář.